Tietosuojaseloste

 

Tietosuojaseloste

Laadittu 22.7.2018.
Rekisterin pitäjä ja yhteyshenkilö:

Homekoira Turku
K9 Group Oy
Y: 2986888-2
Selena Kankare
Asentajankatu 13 A 1
20320 Tku
040 5061 061
selena.kankare(a)gmail.com

Rekisterin nimi: K9Group Oy asiakasrekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: homekoiratutkimuksen raportin laadinta, asiakassuhteiden ylläpito, laskutus, mainonta ja informaatio. Homekoirien terveyden, työn ja tutkimusten laadun ylläpito ja seuranta.
Rekisterin tietosisältö:
Yrityksen tai yhteyshenkilön nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, y-tunnus, laskutusosoite, toimeksiantosopimus, mahdollinen video ja kuvat työstä, lisämateriaali sekä raportti.
Säännönmukaiset tietolähteet: asiakkaat, jatkotutkijat ja internet
Tietojen luovutus: Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Asiakaspalautteiden ja vastaavien julkaisuun menevien tietojen antajat ovat antaneet suostumuksensa julkaisulle. Mikäli suunnittelutyössä käytetään alihankkijaa, luovutetaan projektin hoidon kannalta olennaiset tiedot esim. asiakkaan yhteystiedot.
Tietojen siirto etan tai eu:n ulkopuolelle: Asiakasrekisteristä, esim. sähköpostimarkkinoinnin tilanneiden listaa voidaan mahdollisesti säilyttää Dropbox- tai Drive-palvelussa, joiden fyysistä sijaintia ei tiedetä. Muutoin tietoja ei luovuteta eu:n tai etan ulkopuolelle.
Rekisterin suojauksen periaatteet ja säilytysaika: Asiakasrekisteri on tallennettu tietokoneelle, joka sijaitsee lukitussa tilassa ja on suojattu salasanalla. Videot ja raportit säilytetään ulkoisella kovalevyllä lukitussa tilassa. Manuaalisesti säilytetään allekirjoitetut toimeksiantosopimukset lukitussa tilassa. Tietokoneella tietoja säilytetään korkeintaan 6 vuotta, jonka jälkeen niitä säilytetään ulkoisella kovalevyllä korkeintaan 6 vuotta. Tämän jälkeen nimet ja osoitteet poistetaan ja vain sähköpostiosoite jää ilman yksilöintejä uutispostilistaan esim Mailchimp. Laskutus ja kirjanpitotiedot säilytetään lain määräämän ajan.
Tiedon korjaaminen tai poistaminen: Asiakas voi milloin vain saada tiedot korjattua tai poistettua esim. soittamalla tai sähköpostilla.

Analytiikka
Sivuston kävijöistä kerätään tilastotietoa kävijöiden määrästä, vierailluista sivuista, miltä sivulta vierailu on alkanut ja miten sivuilla liikutaan. Tätä varten sivustolle on asennettu analytiikkaohjelma Google Analytics sekä plugin MonsterInsights.

Löydät tietoa Googlen tietosuojakäytännöstä http://www.google.fi/policies/privacy
Tietoa Monster Insightsin GDPR yhteensopivuudesta: https://www.monsterinsights.com/addon/eu-compliance/

Sivustolla kerätty analytiikkatieto anonymisoidaan automaattisesti niin, että yksittäiset sivuston käyttäjät eivät ole tunnistettavissa tallennetuista tiedoista.

Analytiikkatietoja käytetään sivuston teknisen toimivuuden varmistamiseksi sekä markkinoinnin tueksi kertomalla esimerkiksi, miten markkinointi on lisännyt sivuston kävijöitä tai mikä palvelu heitä on kiinnostanut. Yksittäisistä käyttäjistä ei ole henkilötietoja. Analytiikkatietoja saavat käsitellä vain näitä tehtäviä tekevät henkilöt tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Analytiikkatietoja ei ilmaista sivullisille muutoin kuin lainsäädännön erikseen edellyttämissä tilanteissa.

Homekoirat rentoutuvat rannalla